Uitgave mei 2014, particulier

Geachte nieuwsbrieflezer,

Er zijn nieuwe regels over ouderlijk gezag, belangrijk voor zowel ouders als niet-ouders. Daarnaast blijven ook maatregelen om de AWBZ-bijdrage zo laag mogelijk te houden, de gemoederen bezig houden. U leest erover in deze nieuwsbrief. Verder aandacht voor de Nationale Hypotheek Garantie en voor het kopen of verkopen van een huis met restschuld.

Wilt u meer informatie, maak dan gebruik van de links onder aan de betreffende artikelen. Wij nemen dan snel contact met u op. Als u geen prijs stelt op toezending, maak dan gebruik van de afmeldprocedure onder aan deze pagina. Uw gegevens worden dan automatisch uit het bestand verwijderd. Wij geven u in dit nummer handvatten om te beoordelen of u al dan niet actie moet ondernemen. Wij staan klaar om u van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Notariskantoor Piek
mr. R.L.E.H. Piek
Raadhuisplein 2
6114 JH SUSTEREN
T: (046) 4491223
E: info@notarispiek.nl
I: www.notarispiek.nl

 

Schenking om AWBZ-bijdrage te beperken soms wel, soms niet toegestaan

Er is al veel geschreven over de AWBZ en de (on)mogelijkheden om het vermogen te verminderen. Mensen proberen op verschillende manieren hun vermogen te verkleinen, om zodoende minder eigen bijdrage AWBZ te hoeven betalen. Er zijn inmiddels meerdere rechterlijke uitspraken over dit onderwerp. De uitkomst is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het concrete geval dat aan de orde is. Uit de uitspraken kan wel worden afgeleid waar volgens de rechter de grenzen liggen en welke criteria daarbij worden gehanteerd. Begin april 2014 zijn enkele interessante vonnissen gewezen, waarvan er hierna drie worden uitgelegd.

Een huis kopen met Nationale Hypotheekgarantie

De Woningmarkt begint eindelijk weer aan te trekken, in sommige regio's is zelfs sprake van prijsstijging. Ook de hypotheekrente staat op een zeer laag peil. Kortom, de tijd lijkt aangebroken om een eerste eigen huis of een doorstroomwoning te gaan kopen. Het kopen van een eigen huis is een grote uitgave. Slechts een enkeling kan het af zonder hypothecaire lening. Met de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is dat voor meer mensen bereikbaar. De maximale lening waarvoor u NHG kunt aanvragen, gaat echter per 1 juli 2014 omlaag. Wilt u nog van de hogere grens profiteren, moet u er snel bij zijn.

 

Wel of niet verkopen is dilemma bij restschuld

Het is geen geheim dat de gemiddelde prijs van een huis de afgelopen vijf jaar flink gedaald is, tot soms zelfs meer dan 20%. Circa een derde van alle huiseigenaren heeft meer hypotheekschuld dan hun huis waard is. Dat is zeker geen unieke situatie. Dit hoeft echter geen ramp te zijn, zeker omdat de overheid fiscale maatregelen heeft getroffen om de restschuldpijn te verzachten.

Nieuwe regels ouderlijk gezag voor ouders en niet-ouders

Iedereen die in Nederland jonger dan 18 jaar minderjarig is, staat onder het gezag van een meerderjarige. Die beheert het vermogen van de minderjarige en is verantwoordelijk voor diens verzorging en opvoeding. De meerderjarige mag niet onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben. Op 1 april 2014 zijn de regels voor ouderlijk gezag flink gewijzigd. Wij zetten voor u de wijzigingen en de gevolgen daarvan voor ouders en (nog) niet-ouders op een rijtje.

Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie